www.Fit and Food-Coach.com 
"You don't have to eat less, You just have to eat right"
 
 
 

Algemene Voorwaarden Fit and Food - Coach


Artikel 1: Algemeen

Deelnemers van Fit and Food Coach zijn ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de te behalen resultaten. Fit and Food Coach zal deelnemers door middel van de juiste coaching en op maat gemaakte voeding- en trainingsschema’s zo goed mogelijk begeleiden om de gewenste resultaten te behalen.  Echter kunnen deze alleen worden behaald met de juiste inzet en doorzettingsvermogen.

 Artikel 2: Betalingen

 2.1  Factuur

Alle deelnemers aan de programma’s van Fit and Food Coach krijgen schriftelijk of digitaal een factuur toegezonden. Deze zal moeten worden voldaan op het bijgevoegd rekeningnummer. Betalingen van factuur moeten altijd worden gedaan onder vermelding van naam, programma en factuurnummer.

 2.2 Diensten worden geleverd na het voldoen van het factuur

Deelnemers krijgen na hun inschrijving altijd een factuur toegezonden. Op dit factuur staat vermeld welk programma zal worden gevolgd en welke kosten hier aan verbonden zijn. Na het ontvangen van het te betalen bedrag op de bankrekening van Fit and Food Coach zullen de bijbehorende diensten binnen 3-5 werkdagen na intake worden geleverd. Door het voldoen van het factuur gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden.

 

2.3 Restitutie

Reeds betaalde bedragen worden bij het vroegtijdig beëindigen van een programma  of het verlopen van het afgesproken termijn niet geretourneerd.  In goed overleg kunnen wij kijken naar de mogelijkheden.

Artikel 3: Diensten

3.1  Consulten

Iedere (toekomstige) deelnemer heeft recht op een eerste vrijblijvend consult. Na het eerste consult zullen afhankelijk van het gekozen programma’s meerdere vervolg consulten volgen. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het aanvragen en inplannen van deze consulten met hun Fit and Food Coach. Gedurende de looptijd van het gekozen programma hebben de deelnemers per 30 dagen recht op één consult. Deze dienen voor de einddatum van het programma te worden  gepland anders komen deze te vervallen.

 3.2  Voedingsschema’s

 3.2.1 Persoonlijk

Voedingsschema’s van Fit and Food Coach zijn strikt persoonlijk. De schema’s worden per deelnemer gemaakt op basis van verschillende persoonlijke factoren (leeftijd, gewicht, energiebehoefte, etc.). Het vermenigvuldigen of verspreiden van deze schema’s is dan ook nutteloos en niet toegestaan. 

3.2.2 Risico’s

Fit and Food Coach is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van allergieën of verkeerd gebruik van voeding en/of supplementen. Deelnemers dienen vooraf bij intake aan te geven of ze indien van toepassing: in verwachting zijn, eventuele allergieën hebben of een ziekte hebben. Wij zijn een coaching dienst en hebben geen medische bevoegdheid. Wij adviseren dan ook altijd bij twijfel een bevoegde instantie te raadplegen.

 3.2.3 Variatie

De voedingsschema’s van Fit and Food Coach zijn gedurende het programma zeer strikt en kunnen als eentonig worden ervaren. Deelnemers moeten begrijpen dat voor het behalen van de gewenste resultaten soms offers moeten worden gemaakt. Wij zorgen altijd dat u alle benodigde voedingsstoffen binnen krijgt. Mocht er toch vraag zijn naar extra variatie kan de deelnemer tegen een vergoeding indien mogelijk extra maaltijden aanvragen.

3.3  Trainingsschema’s

Fit and Food Coach levert indien gewenst  ook training schema’s. Fit and Food Coach wilt u er op attenderen dat de juiste uitvoering van oefeningen zeer belangrijk is. Mocht u oefeningen niet begrijpen of klachten hebben bij het uitvoeren, raadpleeg dan altijd een professional. Fit and Food Coach is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van onjuiste training.

3.4  Coaching

Deelnemers krijgen bij aanvang van hun programma een handleiding toegezonden. De meeste vragen met betrekking tot het starten van het gekozen programma zullen hierin worden beantwoord. Mochten er toch nog vragen zijn dan kunnen deelnemers altijd mailen of bellen naar Fit and Food Coach.  Het is belangrijk alles wat u niet begrijpt te vragen om zo goed mogelijk van start te gaan.  Fit and Food Coach zal zelf geen contact opnemen met deelnemers. Deelnemers kunnen wel indien gewenst telefonisch of via de mail advies vragen en/of contact opnemen. Via social media kunnen deelnemers op de hoogte blijven van eventuele tips of leuke weetjes.